Trygg och anpassad vård

På vårdavdelningen utförs olika medicinska utredningar eller utökade provtagningar och behandlingar. Efter vissa operationer kan det också vara bra att stanna kvar för eftervård.

Alla som skrivs in får också individuellt anpassat foder då det många gånger är en viktig del av behandlingen. Varje patient får även tillgång till en egen rymlig bur med en mjuk filt och/eller korg samt rastas minst fyra gånger per dag.

De patienter som räknas som smittsamma som till exempel vid kräkningar och diarré vårdas på vår isoleringsavdelning.

En trygg och säker vistelse

Nattpassning

En nattsköterska tar hand om djuren under natten och och en erfaren veterinär är bakjour. Alla vårdburar är försedda med kamera för att öka säkerheten för ditt djur. Vi bedriver nattvård måndag till fredag. På vår isoleringsavdelning vårdas djur med smittsamma sjukdomar.

Dagskötarna

En veterinär och två vårdsköterskor jobbar varje dag och med att ta hand om våra inneliggande patienter. Varje morgon har dagskötarna en gemensam vårdrond tillsammans med nattsköterskan där behandlingsplaner för varje patient gås igenom och bestäms.

Separat katt- och hundstall

Att bli inskriven på vår vårdavdelning kan ibland upplevs som något nytt och främmande. Därför har vi separata katt- och hundstall och vi strävar alltid efter att ge en så lugn och trivsam vårdmiljö som möjligt då återhämtningen är en mycket viktig del av läkning och tillfrisknande.

Kostnader & hemgång

I samband med inskrivningen ger vi dig en preliminär prisuppgift utifrån vad vi vet just då. Om vidare undersökningar och behandlingar tillkommer så förändras prisbilden, men inte utan att ni först givit ert tillåtande. Den slutliga kostnaden kan bli både högre och lägre. Om du har en ekonomisk gräns som inte får överskridas vill vi att ni talar om det för oss så fort som möjligt.

Vårt mål är att du ska få hämta ut ditt djur i ett mycket gladare och piggare tillstånd än när den först skrevs in. Du betalar vårdtiden i receptionen innan du hämtar ut ditt djur. Vill du ha hjälp att direktreglera besöket med ditt försäkringsbolag får du gärna meddela detta under tidigare telefonsamtal så hinner vi förbereda för detta. Vid hemgång får du prata med vårdveterinären eller sköterskan som går igenom vad som gjorts och hur du skall fortsätta vården på egen hand.

Våra sjukvårdstjänster

Visa alla

Poliklinik

Operation

Ortopedi