Meny

För närvarande fungerar inte vårt remissformulär. Om du önskar remittera en patient, skicka ett mejl till remiss@solstadenssmadjursklinik.se

Mejlet ska innehålla:

 • Djurnamn
 • Djurslag, ras
 • Födelsedatum
 • Djurägarnamn
 • Försäkringsbolag
 • Adress
 • Personnummer
 • Telefonnummer
 • Orsak till remiss
 • Namn på remittent/remitterande veterinär
 • Journalkopia och eventuella röntgenbilder