Hur går CT/DT- undersökningen till?

Djuret får kontrastvätska och blir nedsövd. Sedan läggs djuret på en brits som sedan förflyttas genom datortomografen. Röntgenrören roterar runt djuret och skickar strålar från olika håll genom djurets kropp som sedan fångas upp av detektorer på motstående sida av hunden. Kroppens vävnader släpper igenom olika mängd strålning till detektorerna. Ju mer strålning som når detektorn, ju mörkare området blir det i bilden. Ju hårdare och tätare en vävnad är, till exempel skelett, ju mindre strålning släpps igenom till detektorn. Denna vävnad kommer att istället se vit/ljus ut på bilden.

Våra sjukvårdstjänster

Visa alla

Poliklinik

Operation

Ortopedi