Meny

Friskvård

hundsim
Här erbjuds såväl rehabilitering av opererade djur, som individuella träningsprogram och simträning till överviktiga djur samt hundar med muskel och skelettförändringar, t.ex. artros. Syftet med rehabilitering är att återfå maximal funktion på optimal tid! Man förkortar läkningstiden och förbättrar operationsresultatet.
Läs mer om hundsim

HD/ED Röntgen

Ett led i Svenska kennelklubbens genetiska hälsoprogram är central bedömning och registrering av höftleder på de flesta större raser, samt i tillägg armbågsleder på många raser och knäleder på boxer för bekämpning av vissa ledsjukdomar. För att resultatet skall bli officiellt måste hunden vara minst 12 månader vid röntgentillfället (18 månader för vissa raser) och ID-märkt. Till röntgenundersökningen skall hundens registreringsbevis (stamtavla) tas med.

Hunden får lugnande medel innan röntgenundersökningen och skall därför ej ha fått mat samma dag. Preparaten som används omfattas av nationellt dopingreglement för hund och vi ber er uppmärksamma den karenstid som finns på utställning, prov, tävling eller träning. Röntgenbilderna kommer att sändas till Svenska kennelklubben tillsammans med en av ägaren undertecknad remiss för röntgenutlåtande. Genom sin underskrift medger ägaren att resultatet blir offentligt och kan registreras i SKKs hälsoregister. Bilderna bedöms av röntgenologisk expertis hos Svenska kennelklubben. Resultatet – röntgencertifikatet, sänds till hundägaren via mejl.

Observera att du som hundägare själv måste ha gjort en remiss hos SKK innan du kommer för röntgen av din hund! Denna remiss samt informationsbroschyrer om röntgenkontroll av leder kan laddas ner på SKKs hemsida, www.skk.se.

ID-Märkning

Hund Enligt lag skall alla hundar vara registrerade och id-märkta. En hund skall märkas och registreras innan den har uppnått en ålder av fyra månader. Märkningen skall göras med chip eller tatuering. En hund som köps ska märkas och registreras inom fyra veckor efter köpet. Hundägaren skall fylla i en ägaranmälan till Jordbruksverkets register. Djurskyddsmyndigheten ansvarar för hund-och ägarregisteret. Jordbruksverket förvaltar dessa register åt djurskyddsmyndigheten. Mer information om id-märkning av hund hittar du på jordbruksverkets hemsida, www.sjv.se.

Katt
SVERAK har beslutat att alla utställningskatter över 10 månaders ålder samt alla avelskatter skall vara ID-märkta. ID-märkningen kan utföras med tatuering eller mikrochip. Katterna är registrerade hos Svenska kennelklubben.

Massage & Stretching

stefan
Syftet med rehabilitering är att återfå maximal funktion på optimal tid! Man förkortar läkningstiden och förbättrar operationsresultatet. Vi kan erbjuda olika behandlingar som massage, elstimulering ”TENS” samt Intraljud ”ljudvågsbehandling”. Vi har ett rehabteam bestående av ortopedinriktade veterinärer, hundmassör och fysioterapeut med djursjukvård i botten, Tillsammans kommer vi fram till ett individanpassat träningsschema för just din katt eller hund. Stor vikt lägges på djurägaren som ska sköta många träningsuppgifter hemma.
Läs mer om rehab

Kastrering av katter

Katter som inte ska användas i avel bör kastreras. Dels för att undvika oönskade kattungar och dels för att undvika de problem okastrerade katter utgör för både sina ägare och sina grannar. Honkatter slipper p-piller med ökad risk för juvertumörer och livmodersinflammation. Hankatternas intresse för revirmarkering kommer successivt avta efter kastrationen, och båda han-och honkatterna kommer hålla sig närmare hemmet och riskerna för bitskador från andra katter, smittsamma sjukdomar och olyckor minskar.

Kastrering rekommenderas från 6 månaders ålder både på hon- och hankatter.

Passa gärna på att id-märka och vaccinera katten i samband med kastrationen, id-märkning i form av tatuering i örat ingår i kastrationspriset. Registreringen sker i Svenska kennelklubbens id-register för katt, och en registreringsbekräftelse och ett inbetalningskort på en registreringsavgift till kennelklubben blir hemskickad.

Kastration hankatt
Operationen utförs under narkos och innebär att man tar bort testiklarna. Katten får smärtstillande medicin innan operationen. Efter rakning och steriltvätt av pungen läggs ett snitt över vardera testikel och blodkärl och sädesledare knyts av. Såret är helt öppet och det är därför inga stygn som behöver tas bort.

Vi rekommenderar att katten hålls inomhus ca 1 vecka så att man kan hålla koll på sårläkningen. En lindrig svullnad i såret är helt normalt, men skulle man se att det svullnar kraftigt, vätskar sig eller på annat sätt ser infekterat ut, vill vi att ni kontaktar oss.

Den kastrerade kattens energibehov minskar omgående med 30% och den lägger därmed mycket lättare på sig. Håll noga koll på detta och minska matransonen i tid. Kastrerade hankatter bildar dessutom lättare kristaller och pluggar i urinen, vilket kan leda till urinstopp, som kan vara ett livshotande tillstånd. Vi rekommenderar därför att man utfodrar med ett foder som hjälper till att förebygga detta.

Kastration honkatt
Operationen utförs under narkos och är ett bukingrepp. Katten får smärtstillande medicin innan operationen. Efter rakning och steriltvätt görs ett snitt i bukväggen och äggstockar och livmoder tas bort. Katten kommer därmed inte att löpa mer. Stygnen löses upp av kroppen. En liten svullnad kan uppkomma som en reaktion mot suturmaterialet, men skulle såret svullna kraftigt, börja vätska eller på annat sätt se infekterat ut, vill vi att du kontaktar oss. Håll katten inomhus i 10 dagar så att du kan ha koll på sårläkningen. Sätt på en halskrage om katten vill slicka på såret. Efter att en honkatt har blivit kastrerad har den lättare att lägga på sig. Håll noga koll på detta och minska matransonen i tid.

Kastrering Hund

Om du inte skall avla på din hund eller att det är en utställningshund finns det flera fördelar med att kastrera. Tiken sluter att löpa, beteendestörningar orsakade av skendräktighet upphör, risken för att juvertumörer utvecklas minskar, framför allt om tiken kastreras i tidig ålder, risken för att tiken skall utveckla diabetes minskar och tiken kan inte få livmodersinflammation. På hanhundar vill man ofta komma tillrätta med oönskat beteende hos hunden t. ex hanhundsaggressivitet, rymningsbeteende, översexualitet och urinmarkering. Generellt kan sägas att ju tidigare man kastrerar en hanhund desto bättre effekt har man på det beteende som styrs av det hanliga hormonet testosteron. Kastration på hanhund förebygger även sjukdomar som är relaterande till testosteron t. ex prostataproblem och testikeltumörer.

De vanligaste komplikationerna efter kastration är viktökning och ökad aptit, så det är viktigt att minska matransonen i tid. Mindre vanlig är förändrad pälskvalité samt inkontinens hos tikar.

Operationen innebär att man på hanhund avlägsnar båda testiklarna, oftast via ett snitt framför pungen, och livmoder och äggstockar på tikar via et snitt på buken. Hundarna lämnas in på morgonen och får gå hem på eftermiddagen. Det är viktig att använda krage fram tills stygntagning.

Se avsnittet om förberedelse inför operation under menyn SJUKVÅRD.

Kost

Det är mycket viktigt att katten och hunden får rätt kost vid rätt tidpunkt i livet. Kattungar och valpar har behov av extra energi, protein och mineraler för att ha en optimal tillväxt, och det är viktig med en korrekt utfodring redan från kattunge och valpstadiet. Det är mycket svårt att på egen hand åstadkomma en balanserad utfodring, och de flesta uppfödare ger från avvänjningen färdigt kattunge eller valpfoder. I dag har de flesta fodertillverkare även olika sorters valpfoder till småväxta| respektive storväxta hundraser. Valpfodren till de större raserna innehåller framför allt mindre energi, protein och kalcium, så att valparna och unghundarna inte skall växa för snabbt utan hålla lagom tillväxttakt. Det minskar risken för skelett och ledsjukdomar. När helfoder ges, ska inga andra tillskott av mineraler och vitaminer tillföras, om inga särskilda skäl föreligger.

Hundar och katter har, precis som vi människor, en idealvikt. Att uppnå och bibehålla ditt djurs idealvikt minskar risken för vällevnadssjukdomar. Detta medför ett aktivare, längre och friskare liv för ditt djur. Tyvärr blir många katter och hundar överviktiga. För hög kroppsvikt sliter på skelett och leder och medför också hög belastning på lever och njurar, bukspottkörtel, lungor, hjärta och cirkulation.

Kontakta oss på Solstadens Smådjursklinik, så kan vi tillsammans lägga upp ett lämpligt viktminskningsprogram för ditt djur.

Resa med Hund

Utlandsresa med hund kräver tidigt gjorda förberedelser då det i Europa finns ett flertal infektionssjukdomar hos hund som vi inte har i Sverige, så som t.ex rabies och rävbandmask. Det är oerhört angeläget att dessa sjukdomar inte förs in i Sverige. Id-märkning, rabiesvaccination, blodprovskontroll och hundpass måste liksom avmaskning mot rävens dvärgbandmask utföras enligt gällande regelverk.

Mer information om reglerna finns på Jordbruksverkets hemsida, www.sjv.se.

Andra sjukdomar och parasiter att beakta när man reser med hund i europa är leptospiros, som jordbruksverket inte längre kräver, men däremot rekommenderar att hundar är vaccinerade mot om man reser i aktuella områden. Valpsjuka, HCC (smittsam leverinflammation) och parvovirus är sjukdomar som hundar normalt är vaccinerade mot. Skydd mot fästingar är viktigt då den bruna hundfästingen sprider sjukdomarna babesios, hepatozoonos och tropisk ehrlichios. Man bör även i vissa länder skydda hunden mot fjärilmyggor som sprider leishmanios samt förebygga infektion med hjärtmask.

Mer information om förebyggande åtgärd inför resa med hund i Europa samt information om sjukdomarna finns på SVAs hemsida, www.sva.se. Kontakta respektive lands ambassad angående gällande regler i enskilda länder.

Vaccination Hund

vacc
Hundar i Sverige vaccineras främst mot valpsjuka, infektion mot parvovirus och smittsam leverinflammation (HCC). Grundvaccination av valpar görs vid 7-8 veckors ålder (parvo) samt vid 12 veckors ålder (parvo, valpsjuka, HCC). Revaccination görs vid ett års ålder och därefter vart tredje år. Hundar som träffar många andra hundar, t ex på kennel, utställning, brukshundsklubb etc. kan med fördel vaccineras även mot kennelhosta. För att erhålla ett gott skydd krävs då revaccination årligen. Denna vaccination ger inget 100% skydd, men sjukdomens symtom blir dock oftast lindrigare.

Mer information om dessa sjukdomar finns på SVAs hemsida, www.sva.se.

Vaccination Katt

Katter i Sverige vaccineras främst mot kattpest och kattsnuva. Grundvaccination rekommenderas att ges vid 9 veckors ålder samt vid 12 veckors ålder. Revaccination görs vid ett års ålder och därefter årligen om man önskar skydd mot kattsnuva. För innekatter som aldrig får gå ut och aldrig träffar andra kattar, rekommenderas revaccination mot kattpest vart tredje år.

Mer information om dessa sjukdomar finns på SVAs hemsida, www.sva.se.

Valpbesiktning

Enligt svenska kennelklubbens regler skall valpar vara besiktigade inom en vecka före försäljning. Under besiktningen undersökas varje valp noga och systematiskt och eventuella avvikelser noteras på ett särskilt intyg. Ofta vaccineras och id-märkas valparna i samband med besiktningen.

Sista stunden

Till slut kommer den dagen då vi måste ta det där jobbiga beslutet om vår älskade vän ska få vandra vidare eller inte. Ett beslut som aldrig är enkelt, men ibland är det bästa för djuret.
Det är vårt ansvar men även vår förmån som djurägare att avgöra när livskvalitén inte längre är som den en gång var.
Många gånger kan man känna sig lite osäker inför beslutet och då är du varmt välkommen att boka tid till någon av våra veterinärer för konsultation. Då kan ni tillsammans diskutera djurets hälsa och vilket beslut som ska fattas.
När beslutet väl är fattad ringer du och bokar in en tid. Om du har några speciella önskemål kring djurets sista stund, får du gärna meddela oss redan vid bokningen.

Hur går det till?
Den sista stunden ska alltid vara så lugn och fin som möjligt för att ditt djur ska få ett värdigt slut.
När du kommer till oss anmäler du dig i receptionen och skriver under en anhållan om avlivning. Kom även ihåg att ta med giltig legitimation. Om det inte är du som är djurägare som kommer med djuret, ska du skriva en fullmakt och lämna till oss om att djuret får avlivas.
Vi ordnar med allt det praktiska för att ni sedan ska få sitta ned i ett enskilt rum.
Väl på rummet får ditt djur en spruta med lugnande medel. Det tar cirka 5-20 minuter för ditt djur att bli trött och ni får då tid att sitta tillsammans i lugn och ro. Vi sätter sedan en kanyl i ett ben, där sedan en överdos av sömnmedel sprutas in i blodet och djuret somnar då in djupt och till slut slutar hjärtat att slå. Vi lyssnar till sist på hjärtat och konstaterar att djuret avlidit.
Efteråt kan du kan givetvis sitta kvar så länge som du vill för att ta farväl. Om du inte vill vara med under någon eller alla delar av processen så går det också bra.

Tyvärr kan vi inte åka till djurägarens hem för att utföra avlivningar.

Vad händer efteråt?
Du får tre alternativ att välja mellan:

  • Vanlig/allmän kremering: Ditt djur blir kremerat utan att du får tillbaka askan. Ditt djur kremeras då tillsammans med andra djur.
  • Separat kremering: Ditt djur blir kremerat separat och du får då tillbaka askan i en liten träurna. Vi på kliniken meddelar dig per brev när askan kommit i retur och du är då välkommen till oss för att hämta urnan. Detta kan ta upp till tre veckor.
  • Begravning: Du tar med dig ditt djur hem och begraver det. Kom ihåg att kontrollera med kommunen att det är tillåtet att gravsätta djuret där du har tänkt dig.

Vid kremering skickas djurets kropp till Lekebergs Smådjurskremering.

Livintyg
Ett livintyg är ett intyg som krävs av försäkringsbolaget om ditt djur är livförsäkrat och har ett livvärde registrerat. Kontakta gärna ditt försäkringsbolag innan så inga oklarheter behöver uppstå efteråt. Innan djuret somnar in kan det krävas en undersökning av djuret så tala om för oss redan vid bokningen om ni behöver ett livintyg.