HD/ED Röntgen

Svenska Kennelklubbens genetiska hälsoprogram är en viktig del av att säkerställa välmåendet hos din hund eller katt. En central aspekt är bedömning och registrering av höft- och armbågsleder på många större hundraser för att bekämpa ledrelaterade sjukdomar. För att få officiella resultat krävs det att hunden är minst 12 månader vid röntgentillfället (18 månader för vissa raser) och ID-märkt. Till röntgenundersökningen bör hundens registreringsbevis (stamtavla) medtas.

Svenska Kennelklubbens genetiska hälsoprogram är en viktig del av att säkerställa välmåendet hos din hund eller katt. En central aspekt är bedömning och registrering av höft- och armbågsleder på många större hundraser för att bekämpa ledrelaterade sjukdomar. För att få officiella resultat krävs det att hunden är minst 12 månader vid röntgentillfället (18 månader för vissa raser) och ID-märkt. Till röntgenundersökningen bör hundens registreringsbevis (stamtavla) medtas.

Observera att du som hundägare själv måste ha gjort en remiss hos SKK innan du kommer för röntgen av din hund! Du kan ladda ner remissen och informationsbroschyrer om röntgenkontroll av leder på SKK:s hemsida för att förbereda dig inför denna viktiga process för din hunds välmående.

PennHIP

Vid en PennHIP-röntgen ges lugnande till hunden. Den sövda hunden röntgas höftlederna i tre olika positioner. Bilderna sänds till USA och man får ett distraktionsindex på höftledens slapphet som jämförs med den egna rasens index. Undersökningen kan göras från 16 veckors ålder.

ID-märkning

 ID-märkning Hund

Enligt lag ska alla hundar vara registrerade och id-märkta. En hund ska märkas och registreras innan den har uppnått en ålder av fyra månader. Märkningen ska göras med chip eller tatuering. En hund som köps ska märkas och registreras inom fyra veckor efter köpet. Hundägaren skall fylla i en ägaranmälan till Jordbruksverkets register. Djurskyddsmyndigheten ansvarar för hund-och ägarregistret. Jordbruksverket förvaltar dessa register åt djurskyddsmyndigheten. Mer information om id-märkning av hund hittar du på jordbruksverkets webbplats, www.sjv.se.

ID-märkning katt

Katterna är registrerade hos Jordbruksverkets register. Från och med första januari 2023 tillkom en ny lag som innebär att alla katter ska vara ID-märkta och registrerade. Läs mer på sverak.se 

Kastrera katt

Katter som inte ska användas i avel bör kastreras. Dels för att undvika oönskade kattungar och dels för att undvika de problem okastrerade katter utgör för både sina ägare och sina grannar. Honkatter slipper p-piller med ökad risk för juvertumörer och livmodersinflammation. Hankatternas intresse för revirmarkering kommer successivt avta efter kastrationen, och båda han-och honkatterna kommer hålla sig närmare hemmet och riskerna för bitskador från andra katter, smittsamma sjukdomar och olyckor minskar.

Kastrering rekommenderas från 6 månaders ålder både på hon- och hankatter. Passa gärna på att id-märka och vaccinera katten i samband med kastrationen, id-märkning i form av tatuering i örat ingår i kastrationspriset. Registreringen sker i Jordbruksverkets id-register för katt och du registrerar katten via deras e-tjänst.

Boka online

Operationen utförs under narkos och innebär att man tar bort testiklarna och katten får smärtstillande medicin innan operationen. Efter rakning och steriltvätt av pungen läggs ett snitt över vardera testikel, blodkärl och sädesledare knyts av. Såret är helt öppet och det är därför inga stygn som behöver tas bort.

Vi rekommenderar att hankatten hålls inomhus cirka 1 vecka så att man kan hålla koll på sårläkningen. En lindrig svullnad i såret är helt normalt, men skulle man se att det svullnar kraftigt, vätskar sig eller på annat sätt ser infekterat ut, vill vi att ni kontaktar oss.

Den kastrerade hankattens energibehov minskar direkt med 30% och den lägger därmed mycket lättare på sig. Håll koll på detta och minska matransonen i tid. Överviktiga hankatter bildar dessutom lättare kristaller och pluggar i urinen, vilket kan leda till urinstopp som kan vara ett livshotande tillstånd. Vi rekommenderar därför att man utfodrar med ett foder som hjälper till att förebygga detta.

Operationen utförs under narkos och är ett bukingrepp. Honkatten får smärtstillande medicin innan operationen. Efter rakning och steriltvätt görs ett snitt i bukväggen och äggstockar samt livmoder tas bort. Honkatten kommer därmed inte att löpa mer. Stygnen löses upp av kroppen. En liten svullnad kan uppkomma som en reaktion mot suturmaterialet, men skulle såret svullna kraftigt, börja vätska eller på annat sätt se infekterat ut, vill vi att du kontaktar oss. Håll katten inomhus i 10 dagar så att du kan ha koll på sårläkningen. Sätt på en halskrage om katten vill slicka på såret. Efter att en honkatt har blivit kastrerad har den lättare att lägga på sig. Håll noga koll på detta och minska matransonen i tid.

På hanhundar vill man ofta komma tillrätta med oönskat beteende hos hunden t. ex. rymningsbeteende, översexualitet och urinmarkering. Generellt kan sägas att ju tidigare man kastrerar en hanhund desto bättre effekt har man på det beteende som styrs av det hanliga hormonet testosteron. Kastration av hanhund förebygger även sjukdomar som är relaterade till testosteron, till exempel prostata, cystor och testikeltumörer.

När en tik kastreras, försvinner löpningen och eventuella beteendestörningar orsakade av skendräktighet försvinner. Dessutom minskar risken för att utveckla juvertumörer avsevärt, särskilt om kastreringen genomförs i tidig ålder. Kastrering minskar även risken för att tiken ska drabbas av diabetes. Genom att vidta åtgärder i form av kastration kan du bidra till din tiks långsiktiga hälsa och välbefinnande.

För att få en exakt prisuppgift för kastration av din hund, kontakta oss direkt. Vi erbjuder skräddarsydda lösningar för varje individ och svarar gärna på dina frågor om kostnader och tjänster. Din hunds hälsa och välbefinnande är vår prioritet.

Kastrera hund

Att kastrera din hund är ett viktigt beslut med många fördelar, särskilt om din hund inte är avsedd för avel eller är en utställningshund. Operationen involverar att avlägsna båda testiklarna på hanhundar, oftast genom ett snitt framför pungen. På tikar avlägsnas livmodern och äggstockarna, vanligtvis via ett snitt på buken. Hundarna lämnas in på morgonen och kan återvända hem på eftermiddagen.

Det är av yttersta vikt att använda en skyddskrage fram till stygnborttagningen för att säkerställa en säker och smidig återhämtning. Efter kastrering är det vanligt med komplikationer som viktökning och ökad aptit, därför är det nödvändigt att anpassa matintaget i god tid. Andra mindre vanliga komplikationer kan inkludera förändringar i pälskvaliteten samt inkontinens hos tikar.


Kontakta oss för att boka en tid eller få mer information om fördelarna med kastration för din hund.

Resa med hund

Utlandsresa med hund kräver tidigt gjorda förberedelser då det i Europa finns ett flertal infektionssjukdomar hos hund som vi inte har i Sverige, såsom t.ex rabies. Det är oerhört angeläget att dessa sjukdomar inte förs in i Sverige. Id-märkning, rabiesvaccinering och hundpass måste liksom avmaskning mot rävens dvärgbandmask utföras enligt gällande regelverk.

Mer information om reglerna finns på Jordbruksverkets webbplats – www.sjv.se.

Andra sjukdomar och parasiter att beakta när man reser med hund i Europa är leptospiros, som Jordbruksverket inte längre kräver, men däremot rekommenderar att hundar är vaccinerade mot om man reser i aktuella områden. Valpsjuka, HCC (smittsam leverinflammation) och parvovirus är sjukdomar som hundar normalt är vaccinerade mot. Skydd mot fästingar är viktigt eftersom den bruna hundfästingen sprider sjukdomarna babesios, hepatozoonos och tropisk ehrlichios. Man bör även i vissa länder skydda hunden mot fjärilmyggor som sprider leishmanios samt förebygga infektion med hjärtmask.

Mer information om förebyggande åtgärd inför resa med hund i Europa samt information om sjukdomarna finns på SVAs webbplats – www.sva.se. Kontakta respektive lands ambassad angående gällande regler i enskilda länder.

Vaccination

Håll dina fyrfota vänner friska och skyddade genom regelbundna vaccinationer för katter och hundar. Vår klinik erbjuder vaccinationsprogram för att förebygga vanliga sjukdomar. Kontakta oss för att boka tid och säkra en långvarig hälsa för din katt eller hund.

Vaccination hund

Hundar i Sverige vaccineras främst mot valpsjuka och smittsam leverinflammation (HCC). Grundvaccination av valpar görs vid 7-8 veckors ålder (parvo) samt vid 12 veckors ålder (parvo, valpsjuka, HCC). Revaccination görs vid ett års ålder och därefter vart tredje år. Hundar som träffar många andra hundar, t ex på kennel, utställning, brukshundsklubb etc. kan med fördel vaccineras även mot kennelhosta. För att erhålla ett gott skydd krävs då revaccination årligen. Denna vaccination ger inget 100% skydd, men sjukdomens symtom blir dock oftast lindrigare.

Mer information om dessa sjukdomar finns på SVAs hemsida, www.sva.se.

Vaccination katt

Katter i Sverige vaccineras främst mot kattpest och kattsnuva. Grundvaccination rekommenderas att ges vid 9 veckors ålder samt vid 12 veckors ålder. Revaccination görs vid ett års ålder och därefter årligen om man önskar skydd mot kattsnuva. För innekatter som aldrig får gå ut och aldrig träffar andra katter, rekommenderas revaccination mot kattpest vart tredje år.

Mer information om dessa sjukdomar finns på SVAs hemsida, www.sva.se.

Valpbesiktning

Enligt svenska kennelklubbens regler skall valpar vara besiktigade inom en vecka före försäljning. Under besiktningen undersökas varje valp noga och systematiskt och eventuella avvikelser noteras på ett särskilt intyg. Ofta vaccineras och id-märkas valparna i samband med besiktningen.