Meny

Vårdavdelning

Vi strävar alltid efter att ge en så lugn och trivsam vårdmiljö som möjligt då återhämtningen är en mycket viktig del av läkning och tillfrisknande.

Ibland kan det hända att ditt djur behöver skrivas in för att kunna få optimal vård under dagen och ibland även över natten. Det kan då handla om olika medicinska utredningar eller utökade provtagningar och behandlingar. Efter vissa operationer kan det också vara bra att stanna kvar för eftervård.

Vår vårdavdelning  har vi plats för totalt 14 inneliggande patienter var av 4 av platserna är anpassade för intensivvård. Alla som skrivs in får också individuellt anpassat foder då det många gånger är en viktig del av behandlingen. Varje patient får även tillgång till en egen rymlig bur med en mjuk filt och/eller korg samt rastas minst 4 gånger per dag.

De patienter som räknas som smittsamma som till exempel vid kräkningar och diarré vårdas på vår isoleringsavdelning.

Rutiner

En veterinär och minst en vårdsköterska jobbar varje dag med att ta hand om våra inneliggande patienter. Varje morgon har de en gemensam vårdrond tillsammans med nattsköterskan där behandlingsplaner för varje patient gås igenom och bestäms. Vi ringer alltid upp under dagen för att berätta hur ditt djur mår och om det behövs vidare undersökningar och behandling. Därför är det mycket viktigt att vi får aktuella kontaktuppgifter och telefonnummer i samband med inskrivningen.

Att bli inskriven på vår vårdavdelning kan ibland upplevs som något nytt och främmande. Därför strävar vi alltid efter att ge en så lugn och trivsam vårdmiljö som möjligt då återhämtningen är en mycket viktig del av läkning och tillfrisknande.


Vårdavdelning
Kostnader

I samband med inskrivningen ger vi dig en preliminär prisuppgift utifrån vad vi vet just då. Om vidare undersökningar och behandlingar tillkommer så förändras prisbilden, and men inte utan att ni först givit ert tillåtande. den slutliga kostnaden kan bli både högre och lägre. Om du har en ekonomisk gräns som inte får överskridas vill vi att ni talar om det för oss så fort som möjligt.

Hemgång

Vårt mål är att du ska få hämta ut ditt djur i ett mycket gladare och piggare tillstånd än när den först skrevs in. Du betalar vårtiden i receptionen innan du hämtar ut ditt djur. Vill du ha hjälp att direktreglera besöket med ditt försäkringsbolag får du gärna meddela detta under tidigare telefonsamtal så hinner vi förbereda för detta. Vid hemgång får du prata med vårdveterinären eller sköterskan som går igenom vad som gjorts och hur du skall fortsätta vården på egen hand.

 

Om några frågor eller problem uppstår när ni väl kommit hem är det bara att ni hör av er till oss på 054-15 06 20.