Meny

Röntgen

Våra digitala röntgenundersökningar ger oss snabb och värdefull information vid flertalet sjukdomstillstånd. Här får man en bra bild av t.ex lungor, buk och leder. Undersökningarna är säkra för både djuret och den eller de som utför undersökningen.

Inför vissa röntgenundersökningar kan det ibland bli nödvändigt att ditt djur får lugnande mediciner för att vi ska kunna ta så bra bilder som möjligt. Så fort undersökningen är färdig ger vi ett uppvakningsmedel som tar bort effekten av den lugnande medicinen.

Vi utför även röntgen på höft-, armbågs- och knäleder som skickas till Svenska Kennelklubben för bedömning. Vi följer SKK:s anvisningar för hur bilderna skall tas och hur hundarna skall sederas.

Tänk på att alltid ta med dig stamtavlan vid röntgen av höftleder, armbågsleder och knäleder.

Observera att personer under 18 år samt gravida kvinnor inte får deltaga vid röntgenundersökningar.

Digitala röntgen.

 

Ultraljud

Ultraljudsdiagnostiken ger oss en möjlighet till värdefull information om flertalet inre organ utan att vara påfrestande för våra djur.

Här är det främst kroppens mjukdelar som undersöks. Det sker med hjälp av ljudvågor som omvandlas till bilder som veterinären sedan tolkar. Oftast är det organ som hjärtat och bukens organ, såsom lever, njurar, tarmar och livmoder som undersöks.

På hund kan man göra dräktighetsundersökning från och med dag 28 med hjälp av ultraljud.

 

Ultraljus används när organ som hjärtat och bukens organ, såsom lever, njurar, tarmar och livmoder undersöks.