Meny

Dags för seniorkontroll?

Ålder är ingen sjukdom men med åren ökar risken för fysiska problem. Om sjukdom hittas tidigt är chanserna att bota större. Just nu har vi extra förmånligt pris på seniorkontroll